Una Carpa única

De disseny innovador, visibilitat total al seu interior i sense necessitat de fer cap perforació al sòl per a la seva instal·lació, la Carpa Charlie Rivel es concep com un espai capaç d’acollir fins a 852 espectadors a cadascuna de les seves representacions. 

Amb una planta amb forma de polígon regular de 16 costats, la carpa presenta un disseny únic a Europa que permet d’una banda conciliar la visió panoràmica (sense cap columna interior), amb una destacada alçada (15 m.) important per a les atraccions aèries, sense perforar en cap cas el sòl i una grada polivalent amb 3 configuracions possibles: auditori per a uns 852 espectadors, amb taules per a 425 comensals o amb pista de major diàmetre (fins a 12,7m) pels espectacles que requereixin una major amplitud d’escenari.

 

Pensada pel màxim confort de l’espectador, la nova carpa proposa un seguit de millores importants respecte les tradicionals carpes de circ:

– Cadires individuals acotxades,
– Visibilitat total: sense cap columna que obstrueixi la visió,
– Grada amb inclinació afavorint la visibilitat,
– Gran proximitat amb l’artista: l’espectador està a un màxim de 10 m de la pista,
– Amplitud de files: cada filera de butaques té una amplada propera al metre.
– Equip de so i llum amb les darreres tecnologies,
– Climatització d’aire tant per a fred com per a calor.

El seu disseny recorda al d’un iglú gegant i per a la seva construcció s’han emprat els millor materials homologats conforme a les normatives vigents.