Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini festivaldelcirc.com pertanyen a CIRCUS ARTS FOUNDATION, amb domicili a c. Tramontana, 6, 1er, 3ª, de Figueres (17400), tel. 972505317. El CIF és G55117923.
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de CIRCUS ARTS FOUNDATION o de terceres persones amb qui CIRCUS ARTS FOUNDATION ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. CIRCUS ARTS FOUNDATION difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. CIRCUS ARTS FOUNDATION adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de CIRCUS ARTS FOUNDATION.
PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal CIRCUS ARTS FOUNDATION informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a CIRCUS ARTS FOUNDATION per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de CIRCUS ARTS FOUNDATION amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.